Huurder Restitutie Beleid

Laatst bijgewerkt op 11 januari, 2017

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Desima's Huurder Restitutie Beleid beschikbaar voor huurders die boeken en betalen voor een accommodatie geplaatst door een verhuurder via de Desima site of applicatie (het "Platform") en die een reisongemak ondervinden en in aanmerking komen voor terugbetaling volgens de verplichtingen van de verhuurder in verband met dit Huurder Restitutie Beleid. Alle begrippen met hoofdletters zijn qua betekenis uiteengezet in de Desima Gebruiksvoorwaarden of Gebruiksvoorwaarden voor Betalingen, tenzij anders gedefinieerd in dit Huurder Restitutie Beleid.

Reisongemak. Een “Reisongemak” betekent: elk van de volgende: (A) de verhuurder van de Accommodatie (i) annuleert een reservering kort voor de geplande start van de reservering, of (ii) slaagt er niet in om de huurder te voorzien van een redelijke mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Accommodatie (bijvoorbeeld door het verstrekken van de sleutels en / of een security code). (B) de beschrijving van de accommodatie in de plaatsingen is feitelijk onjuist met betrekking tot: (i) de omvang van de accommodatie (bijv, het aantal en de grootte van de slaapkamers, badkamer en / of keuken of andere kamers), (ii) de aanvraag of de reservering voor de accommodatie is voor een privé kamer of een gedeelde kamer, en of een andere partij, met inbegrip van de verhuurder, verblijft in de accommodatie tijdens de reservering, (iii) speciale voorzieningen of functies vertegenwoordigd in de aanbieding zijn niet voorzien of functioneren niet, zoals dekken, zwembaden, hot tubs, badkamers (toilet / douche / bad), keuken (gootsteen / fornuis / koelkast of belangrijke andere apparaten), en elektrische verwarming of airconditioning systemen, of (iv) de fysieke locatie van de Accommodatie (nabijheid). (C) bij het begin van de reservering, de accommodatie van de huurders: (i) is over het algemeen niet schoon en sanitair (ii) bevat veiligheids- en gezondheidsrisico's die redelijkerwijs een negatieve invloed hebben op het verblijf van de gast bij de accommodatie naar het oordeel van Desima, ( iii) bevat geen schoon beddengoed en handdoeken beschikbaar voor de huurders gebruik (tenzij uitdrukkelijk vermeld in de plaatsing), of (iv) heeft ongedierte of bevat huisdieren niet bekend gemaakt op de plaatsing.

Het Huurder Restitutie Beleid. Als u een huurder bent en u heeft een reisongemak, zijn wij het eens, naar onze keuze, ofwel (i) vergoedt u het door u betaalde bedrag via het Platform, zoals bepaald door Desima in onze discretie, afhankelijk van de aard van het reisongemak geleden of (ii) gebruik maken van onze redelijke inspanningen een andere accommodatie te vinden en te boeken voor de ongebruikte nachten overgebleven in uw reservering die in onze vastberadenheid redelijk vergelijkbaar is met het in uw oorspronkelijke reservering beschrevene in termen van grootte, kamers, voorzieningen en Accommodatie kwaliteit. Alle bepalingen van Desima met betrekking tot de Huurder Restitutie Beleid, inclusief zonder beperking van de omvang van een terugbetaling, is definitief en bindend voor de huurders en verhuurders.

Voorwaarden om een ​​Reisongemak te kunnen Claimen. Alleen een huurder kan een vordering voor een Reisongemak indienen. Als u een huurder bent, met het oog op een geldige claim voor een Reisongemak in te dienen en de voordelen te ontvangen met betrekking tot uw reservering, bent u verplicht om aan elk van de volgende voorwaarden te voldoen: (A) u moet de Reisongemak onder onze aandacht brengen door ons te schrijven via (Desima.nl/contact) of via de telefoon en ons te voorzien van informatie (met foto's of ander bewijsmateriaal) over de accommodatie en de omstandigheden van het Reisongemak binnen 24 uur na het begin van uw reservering en u dient te reageren op verzoeken van ons voor meer informatie of samenwerking met betrekking tot het Reisongemak; (B) u mag niet direct of indirect de oorzaak zijn van het Reisongemak (door uw handelen, verzuim of nalatigheid); en (C) u moet redelijke inspanningen hebben gedaan om te proberen de omstandigheden van het Reisongemak te verhelpen door middel van overleg met de verhuurder voorafgaand aan het indienen van een claim voor het Reisongemak.
Minimale kwaliteitsnormen, Verantwoordelijkheden verhuurder en Vergoeding van huurder. Als u een verhuurder bent, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen dat de accommodaties die u plaatst op het Platform voldoen aan minimale kwaliteitsnormen betreffende de toegang, toereikendheid van de beschrijving op het Platform, veiligheid, netheid, en zorgen dat uw huurders geen Reisongemakken ondervinden. Gedurende de periode van 24 uur na het inchecken van de huurder, moet de verhuurder, of een derde partij, beschikbaar zijn om te proberen, te goeder trouw, problemen van de huurder op te lossen. Als u een verhuurder bent, en als (a) Desima vaststelt dat een huurder een Reisongemak heeft met betrekking tot een accommodatie geplaatst door u en (b) Desima ofwel leed vergoedt aan de huurder van elk bedrag tot aan de door de huurder betaalde bedrag via het Platform voor de accommodatie ofwel voor een alternatieve accommodatie voor de huurder, gaat u akkoord met Desima binnen 30 dagen na het verzoek van Desima het bedrag te vergoeden dat Desima heeft betaald. Alle bepalingen van Desima met betrekking tot het Huurder restitutie Beleid, inclusief zonder beperking van de omvang van eventuele terugbetaling aan de huurder, is definitief en bindend voor de huurders en verhuurders. U aanvaardt tevens dat, om het bedrag betaald door Desima te vergoeden aan Desima, kan Desima dit bedrag verminderen met een vordering die u op Desima heeft ter hoogte van dit bedrag. Indien de huurder een deel van het verblijf of het geheel hiervan blijft in de accommodatie ondanks het Reisongemak, zal de huurder een terugbetaling krijgen dat zal worden afgetrokken van het bedrag van de accommodatiekosten die uiteindelijk aan u uitbetaald zal worden. Indien de huurder wordt verplaatst naar een alternatieve accommodatie, kunt u een deel of het geheel van de accommodatie vergoeding betaling voor de reservering verliezen en kunt verantwoordelijk zijn voor een redelijke extra kosten voor het verhuizen van de huurder naar de alternatieve accommodatie. De rechten van de huurder in het kader van het Huurder Restitutie Beleid hebben voorrang boven de annuleringsvoorwaarden die door een verhuurder zijn gesteld. Als u als verhuurder het Reisongemak betwist kunt u ons schrijven op (Desima.nl/contact) of melden via de telefoon en ons voorzien van informatie (met foto's of ander bewijsmateriaal) die de betwisting van de claims met betrekking tot het Reisongemak verklaren, op voorwaarde dat u moet hebben geprobeerd, in alle redelijkheid en te goeder trouw, inspanningen te hebben gedaan om het Reisongemak met de huurder op te lossen voorafgaand aan de indiening van de betwisting van het Reisongemak bij Desima. U stemt ermee in dat alle beslissingen van Desima met betrekking tot het Reisongemak definitief zijn en bindend voor de huurders en de verhuurders, ongeacht uw inzending van een geschil tegen een dergelijk Reisongemak. In het geval van een of meer Reisongemakken, kan Desima, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een negatieve invloed op de ranking van uw plaatsing, geautomatiseerde reviews inzake Reisongemakken, het annuleren van toekomstige boekingen, schorsing of verwijdering van de plaatsing van de accommodatie of het opleggen van sancties of vergoedingen voor de administratieve lasten in verband met de Reisongemakken.

Algemene bepalingen. (A) Niet toegewezen / Geen verzekering. Dit Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling is niet bedoeld als een vorm van verzekering, is geen verzekering of een verzekering contract, komt niet in de plaats van de verzekering verkregen of verkrijgbaar door de huurder, en de huurder heeft geen premie betaald voor de Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling. De voordelen uit hoofde van deze Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling zijn niet overdraagbaar door u. (B) wijziging of intrekking. Desima behoudt zich het recht dit Huurder Restitutie Beleid te wijzigen of te beëindigen, op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Als Desima dit Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling wijzigt, zullen wij de wijziging plaatsen op het Platform of u met een opzegtermijn van de modificatie op de hoogte stellen en Desima zal alle claims voor Reisongemakken voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging blijven verwerken. (C) Volledige overeenkomst en definities. Dit Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling vormt de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen Desima en u met betrekking tot de Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Desima en u met betrekking tot de Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling. (D) Contracterende entiteit. Als u gebruik maakt van het platform en u woont in Nederland, dit Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling is tussen u en Desima.(E) Geldende rechtspraak. Als u in contact bent met Desima, zal dit Huurder Restitutie Beleid voor terugbetaling worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder reling te houden met de conflicterende bepalingen. (F) Beperking van de aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL Desima De totale aansprakelijkheid ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE huurder restitutie beleid, het bedrag overstijgen van de accommodatiekosten DOOR Desima verzameld van de huurder. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE niet toe, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING is. U erkent en aanvaardt dat, door het plaatsen van een plaatsing of het boeken van een accommodatie of anderszins gebruik te maken van het platform, als huurder of verhuurder, geeft u aan dat u dit Huurder Restitutie Beleid hebt gelezen, EN DAT U dit BEGRIJPT EN AKKOORD GAAt hiermee.

Contact opnemen met Desima. Als u vragen hebt over dit Huurder Restitutie Beleid, neem dan contact op met Desima op http://Desima.nl/contact.