Gebruiksvoorwaarden voor Betalingen

LEES DEZE VOORWAARDEN VAN DE SERVICE GOED, ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN, oplossingen en plichten. Deze omvatten een aantal beperkingen en uitsluitingen, een clausule die de jurisdictie en de plaats van geschillen regelt, en verplichtingen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Voor het laatst bijgewerkt op 6 december, 2016


Service voorwaarden

Deze voorwaarden en condities ("Betaling Voorwaarden") regelen de betaling diensten, met inbegrip van incasso diensten, betalingen en uitbetalingen, uitgevoerd door of door of in verband met de Desima Site, Applicatie of Diensten ( "Betaling Diensten"), die Desima betalingen (hierna te noemen "Desima Betalingen", "wij", "ons" of "onze") aanbieden aan u in verband met uw gebruik van de Desima Site, Applicatie en / of diensten, en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Desima betalingen. De specifieke Desima betalingen entiteit met wie u de overeenkomst in het kader van de Betaling diensten zal in het algemeen worden bepaald voor elke betaling of uitbetaling op basis van het rechtsgebied waarin uw betaalmethode of Uitbetaling methode werd uitgegeven, zoals hieronder nader uiteengezet in paragraaf 26, " Desima contractuele betalingen instantie". De Desima Gebruiksvoorwaarden ( "Desima Voorwaarden") regelen afzonderlijk uw gebruik van de Site, en Applicatie Diensten. Alle termen met een hoofdletter zijn uiteengezet in het Desima Voorwaarden, tenzij anders gedefinieerd in deze Betaling Voorwaarden.

U erkent en aanvaardt dat, DOOR DE betaling diensten te gebruiken, geeft u aan AKKOORD TE GAAN MET DEZE betaling VOORWAARDEN en dat u deze gelezen heeft en tevens dat u hieraan gebonden bent. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE betaling VOORWAARDEN, dan heeft u geen recht op toegang tot OF GEBRUIK VAN DE betaling diensten. Als u de Betaling diensten niet gebruikt in overeenstemming met deze betalingen Voorwaarden dan kunt u onderhevig zijn aan burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Als u deze betaling voorwaarden accepteert of ermee akkoord gaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, dan verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die vennootschap of andere rechtspersoon te binden aan deze Betaling Voorwaarden en, in dat geval, "u" en "uw" zullen verwijzen en gelden voor die vennootschap of andere juridische entiteit.

Gelieve ook aandachtig Desima's privacy policy te lezen op www.Desima.nl/voorwaarden/privacy_policy.

Wijzigingen

Desima betalingen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op de Site, Applicatie en Diensten deze betaling voorwaarden te wijzigen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als we deze betaling voorwaarden wijzigen, zullen we deze wijziging plaatsen op de site of via de applicatie en / of u een bericht van de wijziging via e-mail sturen. We zullen ook de “Voor het laatst bijgewerkt" datum aan de bovenkant van deze voorwaarden verwerken. Wijzigingen in de Betaling Voorwaarden worden van kracht op het moment van de ter beschikkingstelling. Bij voortdurende toegang tot of gebruik van de betaling diensten geeft u aan dat u de wijzigingen gelezen en aanvaard heeft. Bovendien, als de gewijzigde betaling voorwaarden materiële wijzigingen bevatten, geldend voor bestaande leden (door het inperken van uw rechten of het verhogen van uw verantwoordelijkheden), zullen wij u in kennis stellen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wijzigingen. Als de gewijzigde betaling voorwaarden niet aanvaardbaar voor u zijn, dan is uw enige toevlucht om te stoppen met het gebruik van de betaling Diensten. Als u uw Desima account niet sluit dan wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Toelatingscriteria

De betaling diensten zijn uitsluitend bestemd voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Elke gebruik van de Betaling Diensten door personen onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door het gebruik van de betaling Diensten vertegenwoordigt u en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Account registratie

Om de betaling diensten te gebruiken moet u zich eerst registreren door een ​​account ( "Desima account") aan te maken om lid te worden in overeenstemming met de “Account Registratie” sectie van de Desima Voowaarden. U gaat ermee akkoord dat iedereen die u de volmacht geeft om uw Desima account te gebruiken, de betaling diensten ook mag gebruiken namens u en dat u verantwoordelijk bent voor elke betaling die wordt gedaan door die persoon.

Verificatie van identiteit

U machtigt Desima betalingen, rechtstreeks of via derden, om onderzoek toe doen die we nodig achten om te controleren of uw identiteit klopt of om fraude te voorkomen. Dit kan inhouden dat we u vragen u om een ​​vorm van uw identificatie, verkregen van de overheid (rijbewijs of paspoort, bijvoorbeeld bestuurder) te tonen, uw geboortedatum, adres en andere informatie die nodig zijn voor u om maatregelen te nemen om het eigendom van uw e-mailadres, betaal methoden of Uitbetaling methoden te bevestigen; of een poging te doen om uw gegevens door middel van de databases van derden te screenen. U autorisatie verleent verder autorisatie aan Desima Betalingen (of haar dochteronderneming) aan een consument rapport te vragen over u bij een consument rapportage agentschap. Deze consument rapportage zal worden aangevraagd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Desima Betalingen behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Betaling Diensten te sluiten, op te schorten of te beperken in het geval dat we niet in staat zijn om iets van deze informatie te verkrijgen of te controleren.

Boekingen en Financiële termen

Basis begrippen

"Betaalmethode": een betaalmethode die u aan uw Desima account heeft toegevoegd, zoals een creditcard, pinpas of PayPal etc. 

“Uitbetaal methode" betekent een uitbetaal methode die u heeft toegevoegd aan uw Desima account, zoals PayPal, directe storting of bancaire overboeking, een prepaid kaart of een debetkaart (indien beschikbaar)

Financiële Voorwaarden voor Verhuurders met betrekking tot boekingen

Als, als een verhuurder, niet in staat bent boeking aanvraag te bevestigen of besluit af te wijzen binnen de Boeking Aanvraag periode, zullen alle door Desima Betalingen geïnde bedragen voor de aangevraagde Boeking terugbetaald worden aan de toepasselijke huurders Betaalmethode en eventuele pre-autorisatie van die Betaalmethode zal worden vrijgegeven.

Desima Betalingen zal de totale kosten van elke huurder verzamelen, hetzij op het moment van de boeking aanvraag of na bevestiging van de verhuurder van de reservering (afhankelijk van de Huurders Betaalmethode). Desima Betalingen zal de betaling van de accommodatiekosten (minus Desima's Verhuurdersvergoedingen en alle belastingen in verband met de verhuurders kosten, zoals BTW in Europa) aan de verhuurder in de meeste gevallen starten binnen 24 uur na de geplande check-in tijd voor de huurder bij de toepasselijke Accommodatie (of binnen 24 uur van 15:00 lokale tijd - of 15:00 UTC als de lokale tijd onbekend is - als de check-in tijd flexibel is of niet nader gespecificeerd), tenzij de verhuurder en Desima instemmen met een andere tijd of “trigger” voor de betaling. De tijd die het duurt voor de verhuurder om betalingen gedaan door Desima Betalingen te ontvangen kan afhangen van de Uitbetaal methode die door de verhuurder is gekozen. Sommige Uitbetaal Methoden gaan gepaard met het gebruik van de payment processors van derden, die hun eigen extra kosten kunnen opleggen voor het gebruik van hun diensten aan de verhuurder, onder meer door aftrek van de kosten van het uit te betalen bedrag.

Als u een bedrag verschuldigd bent of akkoord gaat met een bedrag te betalen via Desima Betalingen aan Desima (hetzij als gevolg van uw boekingen of acties als huurder of anderszins), dan kan Desima Betalingen (maar is niet verplicht) alle uitbetalingsbedragen die Desima dient uit te keren aan u als verhuurder inhouden en gebruiken om de door u verschuldigde bedragen aan Desima mee te kunnen verrekenen. Als Desima betalingen dat doet, dan is uw betalingsverplichting aan Desima teruggelopen met het bedrag dat is ingehouden door Desima Betalingen en is Desima u geen verplichtingen verschuldigd (inclusief, maar niet beperkt tot, enige verplichting om u te betalen) totdat de totale vordering van Desima op u is voldaan. In aanvulling op het verschuldigde bedrag, als uw account achterstallige bedragen bevat of u anderszins terugboekingen op uw account heeft uit staan, kunnen vergoedingen aan u in rekening worden gebracht die verband houden met onze inzameling van deze achterstallige bedragen en terugboekingen. Dergelijke vergoedingen of heffingen kunnen bestaan ​​uit incassokosten, gemak vergoedingen, of een andere vergoeding in rekening gebracht door een derde partij. U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord dat alle communicatie in relatie tot accounts met achterstallige betalingen wordt gemaakt via de e-mail of per telefoon die door u zijn aangereikt aan Desima en / of Desima betalingen. Die contacten kunnen worden gemaakt door Desima en / of Desima betalingen of door iemand namens hen, waaronder, maar niet beperkt tot een derde partij zoals een incassobureau.

Benoeming van Desima Betalingen als Enige Collectant van betalingen voor verhuurders

Elke verhuurder benoemt hierbij Desima betalingen als de verhuurders beperkte incasso-agent, uitsluitend voor de aanvaarding van de accommodatiekosten van huurders. Elke verhuurder is het ermee eens dat een betaling door een huurder door middel van Desima betalingen, hetzelfde kan worden beschouwd als een betaling rechtstreeks aan de verhuurder, en de verhuurder zal de accommodatie ter beschikking stellen aan de huurder op de afgesproken wijze alsof de verhuurder de accommodatiekosten heeft ontvangen. Elke verhuurder stemt ermee in dat Desima betalingen, in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden geselecteerd door de verhuurder en terug te vinden in de betreffende plaatsing, dat deel van de accommodatiekosten gespecificeerd in de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden kan terugbetalen aan de huurder. Elke verhuurder begrijpt dat Desima betalingen betalingen van huurders accepteert als de verhuurders beperkte incasso-agent en die verplicht Desima Betalingen om de verhuurder uit te betalen onder voorbehoud en afhankelijk van een succesvolle ontvangst van de bijbehorende betalingen van huurders. Desima betalingen garandeert niet aan verhuurders bedragen uit te betalen die niet met succes door Desima Betalingen van huurders zijn ontvangen. Door de benoeming te aanvaarden als de beperkte incasso agent van de verhuurder, aanvaardt Desima Betalingen geen aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van de verhuurder.

Financiële voorwaarden voor huurders met betrekking tot boekingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat, ondanks het feit dat Desima Betalingen geen partij is bij de overeenkomst tussen u en de verhuurder, Desima Betalingen fungeert als de verhuurders beperkte incasso agent voor het doel van het accepteren van betalingen van u namens de verhuurder. Bij uw betaling van de totale kosten aan Desima Betalingen, verdwijnt uw betalingsverplichting aan de verhuurder voor de accommodatiekosten en Desima Betalingen is verantwoordelijk voor de overdracht van de accommodatiekosten (minus de verhuurders kosten en alle belastingen in verband met de verhuurder kosten, zoals BTW in Europa), op de wijze zoals beschreven in deze Betaling Voorwaarden. In het geval dat Desima Betalingen geen dergelijke bedragen heeft overgemaakt zoals omschreven in deze Betaling Voorwaarden, zullen dergelijke verhuurders alleen hun toevlucht kunnen zoeken tot dergelijke entiteit zoals Desima Betalingen.

U als huurder gaat ermee akkoord dat Desima Betalingen de totale kosten voor iedere aangevraagde reservering in verband met uw Desima account via uw betaalmethode in rekening kan brengen. Om een ​​boeking vast te stellen in afwachting van de bevestiging van uw aangevraagde boeking door de toepasselijke verhuurder, begrijpt en accepteert u dat Desima Betalingen, namens de verhuurder, het recht behoudt om naar eigen goeddunken, (i) een pre-autorisatie verkrijgt via uw betaalmethode voor de totale kosten of (ii) uw betaalmethode een nominaal bedrag, niet meer dan één euro (€ 1) in rekening kan brengen, of een vergelijkbaar bedrag in de valuta waarin u de afrekent (bijvoorbeeld $1 of één Britse pond), om uw betaalmethode te verifiëren. Als algemene regel geldt, Desima Betalingen zal het totaal van de kosten innen zodra Desima een bevestiging van uw boeking ontvangt van de toepasselijke verhuurder. Echter, als u betaalt met een push betalingsmethode (zoals Alipay of Sofort), zal Desima Betalingen de Totale kosten innen op het moment van uw boeking verzoek. In gevallen waarin Desima Betalingen niet in staat is om de totale kosten te innen in het kader van normale omstandigheden, dan kan Desima Betalingen ervoor kiezen om de totale kosten te innen op een later tijdstip. Zodra de betaling transactie voor uw aangevraagde Reservering is voltooid krijgt u een bevestiging e-mail met daarin een overzicht van uw bevestigde boeking.

Wanneer een aangevraagde reservering wordt geannuleerd (dus niet bevestigd door de toepasselijke verhuurder), de eventueel door Desima Betalingen geïnde bedragen zullen worden terugbetaald aan de desbetreffende huurder, afhankelijk van de selecties die de huurder maakt via de Site en applicatie, en alle pre-autorisatie van de huurders betaalmethoden zal worden vrijgegeven, indien van toepassing. De timing om een ​​dergelijke terugbetaling te ontvangen of voor een pre-autorisatie te worden vrijgegeven zal worden bepaald op basis van de gebruikte betaalmethode en eventuele regels van betalingssysteem (bijv., Visa, MasterCard, etc.).

In verband met uw aangevraagde boeking, wordt u gevraagd om de gebruikelijke factuurgegevens te verstrekken, zoals naam, factuuradres en de betalingsmethode informatie ofwel aan Desima Betalingen of haar betaling processor(s) van derden. U gaat u akkoord met het betalen aan Desima Betalingen van eventuele bevestigde boekingen gedaan in verband met uw Desima account in overeenstemming met deze Betaling Voorwaarden door middel van één van de methoden die door de site of applicatie (bijvoorbeeld door PayPal, creditcard of bankpas) worden aangeboden. U geeft hierbij aan de inning van dergelijke bedragen te autoriseren door het in rekening brengen van de bedragen via de betaalmethode die onderdeel is van het aanvragen van de reservering, hetzij rechtstreeks door Desima Betalingen of indirect, via een derde partij online betaling processor of door een van de betaalmethoden beschreven op de site of applicatie. U staat ook toe dat ​​Desima Betalingen bedragen in rekening te brengen via iedere betaalmethode in uw Desima account in geval van schade aan een accomodatie zoals bedoeld in het kader van hoofdstuk 8, "Schade aan accommodaties en waarborgsommen", hieronder.

Als Desima Betalingen in staat is om alle bedragen die u verschuldigd bent voor een bevestigde reservering of een Schade Claim te innen, dan kan Desima Betalingen inspanningen doen om manieren te vinden om dergelijke bedragen terug te vorderen van u. U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord dat alle communicatie met betrekking tot de verschuldigde bedragen zullen worden gedaan via e-mail of per telefoon zoals u die aan Desima en / of Desima Betalingen heeft verstrekt. Die contacten kunnen worden gemaakt door Desima en / of Desima Betalingen of door iemand namens hen, waaronder, maar niet beperkt tot een derde partij zoals bijvoorbeeld een incassobureau.

Houdt u er rekening mee dat Desima Betalingen geen vergoedingen die aan een huurder in rekening worden gebracht door zijn of haar betaling service provider van derden met betrekking tot Desima Betalingen’s inning van de totale kosten en Desima Betalingen wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af. Wat voor betaalmethode u ook gebruikt kan onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden en condities opgelegd door de toepasselijke derde partij payment service provider; leest u deze voorwaarden en condities voor het gebruik van uw betaalmethode.

Servicekosten en andere kosten

Desima Betalingen int de servicekosten in rekening gebracht door Desima op grond van de Desima Voorwaarden. Indien van toepassing kan Desima ook Belastingen (zoals BTW in Europa) in rekening brengen ten aanzien van de verhuurders kosten en huurders kosten. Desima Betalingen trekt de verhuurders kosten van de accommodatiekosten af voor de overdracht van het resterende saldo aan de verhuurder, zoals beschreven in deze Betaling Voorwaarden. Huurder kosten zijn, zoals hierboven vermeld, opgenomen in de totale kosten.

Resterende saldo’s zullen worden overgemaakt door Desima Betalingen aan de verhuurders via de uitbetalingsmethode die door de verhuurder is geselecteerd in de valuta van de keuze van de verhuurder, afhankelijk van de selecties die de verhuurder maakt via de Site, Applicatie en Diensten. Bedragen mogen naar boven of beneden worden afgerond, zoals beschreven in het "afronding" gedeelte van deze sectie 6.

Houdt u er rekening mee dat Desima Betalingen conversie kosten van valuta’s kan aftrekken op of van elke betaling of uitbetaling door Desima in valuta anders dan in Euro’s. Meer informatie over dergelijke kosten of inhoudingen is beschikbaar via de site en applicatie, en in hoofdstuk 10, “Valuta Conversie", hieronder. Meer informatie over Serviceskosten zijn te vinden op www.Desima.nl/help. Tenzij hierin anders is voorzien, worden servicekosten niet terugbetaald.

Boeken Algemeen en financiële voorwaarden

Annuleringen en restitutie

Als, u als huurder, uw aangevraagde reservering annuleert vóór dat de aangevraagde boeking wordt bevestigd door een verhuurder, zal Desima Betalingen elke pre-machtiging intrekken van uw betaalmethode en / of nominale bedragen terugboeken die ten laste van uw betaalmethode zijn geïnd in verband met de aangevraagde boeking binnen een commercieel redelijke termijn. Als, u als huurder, een bevestigde boeking wilt annuleren gemaakt via de site, Applicatie en Diensten, hetzij vóór of na aankomst bij het accommodatie, zal Desima Betalingen de accommodatiekosten, huurders kosten en alle andere bedragen die ten laste van u zijn geïnd alleen terugbetalen zoals toegestaan ​​door de Desima voorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden van de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.

Als een verhuurder een bevestigde boeking, gemaakt via de Site, Applicatie Diensten, annuleert, zal Desima Betalingen de totale kosten voor een dergelijke Boeking aan de betreffende huurder terugbetalen binnen een commercieel redelijke termijn van de annulering. Indien de huurder verzoekt om een ​​alternatieve plaatsing te boeken en de verhuurder verbonden aan deze alternatieve plaatsing bevestigt de huurders aangevraagde boeking, dan zal Desima Betalingen de totale kosten met betrekking tot de bevestigde boeking voor de accommodatie van de alternatieve plaatsing innen, in overeenstemming met deze Betaling Voorwaarden.

Als, u als verhuurder, een bevestigde boeking annuleert, dan gaat u ermee akkoord dat Desima Betalingen annuleringskosten mag innen uit hoofde van de Desima Voorwaarden. Desima Betalingen zal uw annulering behandelen als een machtiging, en Desima Betalingen kan eventuele annuleringskosten van uw toekomstige uitbetalingen inhouden of ten laste leggen van elke betaalmethode in uw Desima account.

Als Desima beslist om voor welke reden dan ook dat het nodig of wenselijk is om een ​​bevestigde boeking gemaakt via de site, Applicatie of Diensten uit hoofde van de Desima Voorwaarden, huurder beleid voor terugbetaling of verzachtende omstandigheden beleid te annuleren, gaat u ermee akkoord dat Desima betalingen en de relevante huurder of verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke annuleringen of restituties zal hebben.

Als, u als verhuurder, uw huurder een bevestigde boeking annuleert of Desima besluit dat het noodzakelijk is om een ​​bevestigde boeking te annuleren en Desima geeft een terugbetaling aan de huurder in overeenstemming met de huurder beleid voor terugbetaling, verzachtende omstandigheden Beleid of andere toepasselijke annuleringsvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat in het geval u al betaald bent, Desima betalingen het recht heeft om het bedrag van een dergelijke terugbetaling terug te vorderen van u, onder meer door het aftrekken van een dergelijke terugbetaling van de aan u verschuldigde toekomstige accommodatiekosten.

Afronding van bedragen

Desima kan, naar eigen goeddunken, bedragen die verschuldigd zijn van of aan huurders of verhuurders naar boven of beneden afronden tot op de dichtstbijzijnde hele functionele basiseenheid waarin de munt is uitgedrukt (bijv. Naar de dichtstbijzijnde dollar, euro of andere ondersteunde valuta); Zo zal Desima afronden naar een hoeveelheid van bijvoorbeeld 102,00 en 101,00.

Sommige valuta luiden in grote aantallen. In die gevallen kan Desima betalingen de functionele basiseenheid waarin die valuta luiden 10, 100 of 1000 van de munt bepalen; de bijbehorende voorbeelden van dergelijke valuta's zou voor Desima betalingen af te ronden van een bedrag van 1045 tot 1050 en 1044 tot 1040, of 35.450 tot 35.500 en 35.449 omlaag naar 35.400 of 837.500 tot 838.000 en 837.499 omlaag naar 837.000.

Fouten tijdens het betalingsproces

We zullen stappen ondernemen om fouten in de verwerking van betalingen te verhelpen vanwaar we ons bewust worden. Deze stappen kunnen crediteren of debiteren (indien van toepassing) inhouden van dezelfde Uitbetaling Methode of Betaalmethode gebruikt voor de originele uitbetaling aan u of betaling door u, zodat u uiteindelijk het juiste bedrag ontvangt of betaalt.

Wijzigingen aan boekingen

Als, u als huurder, extra bedragen verschuldigd bent aan Desima als gevolg van een wijziging in de boeking, gaat u ermee akkoord dat Desima Betalingen dergelijke bedragen mag innen door de betaalmethode te gebruiken die u heeft gebruikt om uw boeking te maken. Als, u als een verhuurder, bedragen verschuldigd bent aan u Desima als gevolg van een wijziging in de boeking, gaat u ermee akkoord dat Desima Betalingen die bedragen mag innen op grond van het "Financiële voorwaarden voor verhuurders met betrekking tot boekingen” gedeelte van deze sectie 6 en zoals anderszins toegestaan ​​onder deze Betaling Voorwaarden.

Desima reiscredits

Desima reiscredits kunnen worden ingewisseld voor toepasselijke boekingen via de Site, Applicatie en Diensten zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden van het Desima Referentie Programma. U mag alleen Desima reiscredits inwisselen als de Desima reiscredits worden getoond in uw Desima account.


Belastingen

In elk rechtsgebied waarin Desima zorgdraagt voor de rechtstreekse inning en de uitbetaling op grond van de Desima Voorwaarden, instrueert en autoriseert u hierbij Desima Betalingen de bezetting belastingen (indien van toepassing) te innen van huurders namens de verhuurder op het moment dat de accommodatiekosten worden geïnd, en deze bezetting belastingen over te maken aan de Belastingdienst. Het bedrag van de bezetting belastingen, indien van toepassing, geïnd en uitbetaald door Desima Betalingen zijn zichtbaar voor en afzonderlijk vermeld voor zowel huurders en verhuurders op hun respectievelijke transactiedocumenten. U gaat uitdrukkelijk akkoord Desima vrij te geven, te verdedigen, schadeloos te stellen, en Desima en haar affiliaties,dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, schulden, verplichtingen en kosten, met inbegrip, zonder beperking, redelijke juridische en / of boekhoudkundige kosten, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met bezetting belastingen, inclusief, zonder beperking, de toepasbaarheid van, berekening, collectie of toezending van bezetting Belastingen in iedere hoeveelheid of in zijn geheel inzake uw transacties of Accommodaties. Verhuurders en huurders verlenen ons uitdrukkelijk toestemming, zonder nadere aankondiging, om data en andere gegevens en informatie met betrekking tot hen of van hun transacties, boekingen, Accommodaties en bezetting belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, zoals de naam van de verhuurder en huurder, plaatsing adressen, transactie datums en bedragen, fiscale identificatienummer (s), de bedragen van de belastingen ontvangen van huurders of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en soortgelijke informatie, op te slaan, over te dragen en te onthullen aan de desbetreffende Belastingdienst.

Opt-in tot ontvangen van Belastingen door verhuurder

In elk rechtsgebied waarin Desima zorgdraagt voor de rechtstreekse inning via Opt-in door de verhuurder op grond van de Desima Voorwaarden, instrueert en autoriseert u hierbij Desima Betalingen de bezetting belastingen (indien van toepassing) te innen van huurders op het moment dat de accommodatiekosten worden geïnd, en deze bezetting belastingen over te maken aan de verhuurder die op haar beurt weer verplicht is deze bezetting belastingen direct over te maken aan de belastingdienst. U gaat ermee akkoord dat door derde partij payment processors, Desima Betalingen alleen de verwerker is van uw keuze en richting om de bezetting belastingen te ontvangen van huurders en rechtstreeks door te sturen naar de verhuurder en van de verhuurder naar de Belastingdienst voor afdracht, en dat u alle bedragen geïnd van huurders vallend onder deze bezetting Belastingen aan dergelijke Belastingdienst overmaakt. U gaat uitdrukkelijk akkoord Desima vrij te geven, te verdedigen, schadeloos te stellen, en Desima en haar affiliaties,dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, schulden, verplichtingen en kosten, met inbegrip, zonder beperking, redelijke juridische en / of boekhoudkundige kosten, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houdt met bezetting belastingen, inclusief, zonder beperking, de toepasbaarheid van, berekening, collectie of toezending van bezetting Belastingen in iedere hoeveelheid of in zijn geheel inzake uw transacties of Accommodaties. Verhuurders en huurders verlenen ons uitdrukkelijk toestemming, zonder nadere aankondiging, om data en andere gegevens en informatie met betrekking tot hen of van hun transacties, boekingen, Accommodaties en bezetting belastingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie, zoals de naam van de verhuurder en huurder, plaatsing adressen, transactie datums en bedragen, fiscale identificatienummer (s), de bedragen van de belastingen ontvangen van huurders of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en soortgelijke informatie, op te slaan, over te dragen en te onthullen aan de desbetreffende Belastingdienst.

Diverse bezetting belasting bepalingen

Of u nu een huurder of verhuurder bent, u gaat ermee akkoord dat elke claim of oorzaak van de actie met betrekking tot de facilitering van de Opt-in voor Verhuurder afdracht of het innen en overmaken van de bezetting belastingen niet van toepassing is op een leverancier of verkoper die door Desima mogen worden gebruikt in verband met het faciliteren van Opt-in voor Verhuurder afdracht of innen en overmaken van de bezetting Belastingen, indien aanwezig. Huurders en verhuurders zijn het erover eens dat we extra bedragen mogen rekenen van u in het geval dat de belastingen geïnd en / of betaald onvoldoende zijn om uw verplichtingen volledig te doen kwijt schelden bij de Belastingdienst, en u gaat ermee akkoord dat de enige manier om bezetting Belastingen terug te vorderen die geïnd zijn door Desima is een terugbetaling via de toepasselijke Belastingdienst in overeenstemming met de door die Belastingdienst vastgestelde procedures.

In jurisdicties waar we niet kennis hebben gegeven van, niet faciliteren (of niet meer faciliteren van) de inning of afdracht van bezetting belastingen door innen en afdragen, Opt-in voor Verhuurder Afdracht of enig ander middel of methode, in uw jurisdictie, blijven verhuurder en huurders als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het innen en / of afdragen van elke en alle vormen van bezetting belastingen die van toepassing zijn op Accommodaties.

Verhuurders en huurders gaan ermee akkoord dat in sommige rechtsgebieden, kan Desima besluiten niet het innen of afdragen van bezetting belastingen te faciliteren of niet in staat te zijn om de inning en / of afdracht van een bezetting belastingen te faciliteren, en niets wat vermeld is in deze Algemene Voorwaarden is of wordt een representatie of garantie dat Desima innen en / of afdragen van bezetting belasting überhaupt ergens zal faciliteren, ook niet in specifieke rechtsgebieden, of dat Desima het verzamelen en afdragen van bezetting belasting zal blijven faciliteren in een specifiek rechtsgebied waarin het kan zijn aangeboden. Desima behoudt zich het recht voor om naar eigen besluit, de facilitering van de inning en afdracht van eventuele Bezetting belasting te staken (ongeacht de methode die wordt gebruikt of gebruikt zal worden in de toekomst) om welke reden dan ook of zonder reden, op voorwaarde dat Desima de verhuurders hiervan op de hoogte zal stellen binnen een redelijke termijn in elk rechtsgebied waarin Desima bepaalt een dergelijke facilitering te staken.

Schade aan accommodaties en waarborgsommen

Als (i) u als huurder akkoord gaat met het betalen van de verhuurder in verband met een Schade Claim, of (ii) Desima stelt vast dat u verantwoordelijk bent voor schade aan een accommodatie of elke persoonlijke of andere eigendommen in op of rond de accommodatie gelegen op grond van de Desima Voorwaarden, dan mag Desima betalingen via de betalingsmethode, die gebruikt is om de boeking te maken, een eventuele waarborgsom in verband met de plaatsing innen, alsmede elk bedrag van de schade die de waarborgsom overstijgt. Als de plaatsing geen waarborgsom heeft, kan Desima betalingen via de betalingsmethode, die gebruikt is om de boeking te maken, het bedrag innen van de schade vordering. Als we niet in staat zijn om te innen via uw betaalmethode, die gebruikt is om de boeking te maken, gaat u ermee akkoord dat Desima Betalingen elke andere betaalmethode mag gebruiken op bestand in uw Desima account op het moment van de schade claim.

Desima Betalingen behoudt zich ook het recht voor om op een andere manier betaling van u te innen en alle mogelijkheden beschikbaar voor Desima Betalingen te gebruiken als Desima vaststelt dat u een accommodatie of  persoonlijke of andere eigendommen in op of rond de accommodatie gelegen heeft beschadigd. Als we niet in staat zijn om te innen via een ​​betaalmethode in uw Desima account of anderszins betaling van u te innen, gaat u akkoord met de betaling voor eventuele schade aan de accommodatie aan de betreffende verhuurder of Desima Betalingen (indien van toepassing).

Waarborgsommen, indien vereist door een verhuurder, kunnen worden toegepast op eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn door een huurder bij een langer verblijf in een plaatsing zonder toestemming van de verhuurder.


Langer verblijven in de plaatsing zonder toestemming van de verhuurder

Als u als huurder langer verblijft dan de overeengekomen check-out tijd zonder toestemming van de verhuurder, gaat u ermee akkoord dat Desima Betalingen, in haar rol als beperkte incasso agent voor de verhuurder, via elke betalingsmethode (n) die u heeft opgegeven in uw Desima account, voor elke periode van 24 uur die de huurder langer verblijft dan de overeengekomen periode, zonder de toestemming van de verhuurder, een extra nachtelijke vergoeding te innen van twee keer de gemiddelde nachtelijke accommodatie vergoeding die oorspronkelijk door de huurder wordt betaald om de overlast geleden door de verhuurder te dekken, plus alle toepasselijke servicekosten, belastingen en eventuele juridische kosten gemaakt door de verhuurder om de huurder te bewegen om te vertrekken (gezamenlijk, "Extra kosten"). Bovendien kan Desima Betalingen eventuele uitgaven en kosten in verband met het innen van de Extra kosten terugvorderen via elke betalingsmethode (n) die u heeft opgegeven in uw Desima account.


 Wisselkoersen

Basisbegrippen

"Boeking Valuta": de munteenheid waarin een huurder moet betalen voor zijn of haar boeking. Op het moment dat de huurder een boeking aanvraag indient, selecteert het Desima platform de valuta op basis van het land van oorsprong, zoals bepaald door (i) Desima platform logica; (ii) de betaalmethode in verband met de boeking; of (iii) beide. Desima biedt alleen ondersteuning voor een bepaald aantal valuta's als Boeking valuta. De boeking voor een boeking kan afwijken van de valuta van de desbetreffende plaatsing.

"Plaatsing Valuta": de standaard valuta van het land waarin de plaatsing is gevestigd. Bijvoorbeeld, de plaatsing valuta voor een accommodatie gelegen in Amsterdam is de Euro, en de plaatsing valuta voor een accommodatie gelegen in Japan zou de Japanse Yen zijn.

"Basis Wisselkoers": een systeem dat wordt gehanteerd door Desima voor het omrekenen van valuta, dat van kracht is op het moment dat het omrekenen van valuta is verwerkt, en bevat geen vergoeding of mark-up voor Desima. Desima gebruikt (indien van toepassing) het wisselkoers systeem van www.Wisselkoers.nl.

"Gecorrigeerde Wisselkoers": een koers voor het omrekenen van valuta, dat wordt berekend door het toevoegen van een mark-up van de Basis Wisselkoers. Deze mark-up is een kostenberekening van Desima om haar holdingkosten en valutarisico's te bekostigen.

Bij elke valuta conversie wordt een valuta-koers berekend. Dit tarief verwijst in het algemeen naar de hoeveelheid van een valuta die betaald moet worden om een ​​bepaalde hoeveelheid van een andere valuta te kopen op een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld, als het US $ 125,00 dollar kost om € 100,00 euro te kopen, dan is de valuta koers van de Amerikaanse dollar naar een Euro 1.25, en de valuta wisselkoers van de euro naar Amerikaanse dollar zou dan 0,8 zijn. Valutakoersen kunnen variëren van tijd tot tijd.

Desima Betalingen zal een wisselkoers in de volgende situaties verwerken:

Als de boeking valuta verschilt van de plaatsing valuta wanneer een huurder een boeking aanvraag indient voor een ​​plaatsing, dan zal Desima de totale kosten in de boeking valuta berekenen door toepassing van ofwel de Basis wisselkoers of de Gecorrigeerde wisselkoers op het moment van de boeking aanvraag naar de totale kosten in de plaatsing valuta. De huurder kosten, dat is een percentage van de toepasselijke accommodatiekosten, zal worden berekend op basis van de accommodatiekosten in de boeking valuta (dat wil zeggen na conversie van de plaatsing valuta). De gecorrigeerde wisselkoers zal worden toegepast als de boeking Valuta verschilt van de plaatsing valuta.

Wanneer een bevestigde boeking wordt gewijzigd of geannuleerd, en er is een wisselkoers gehanteerd wanneer de boeking werd ingediend, zal de wisselkoers voor eventuele aanvullende betalingen die nodig zijn van de huurder of een terugbetaling aan de huurder worden verwerkt met dezelfde wisselkoers als die gebruikt is bij de eerdere betaling door de huurder.

Wanneer u als huurder een boeking aanvraag indient voor een ​​plaatsing, zult u in staat zijn om de werkelijke wisselkoers te bekijken die wordt gebruikt om de totale kosten te berekenen in de boeking valuta. Wanneer de Gecorrigeerde wisselkoers wordt toegepast, zal de wisselkoers met inbegrip van de mark-up worden weergegeven. De wisselkoers (en alle mark-up bij de prijs inbegrepen) zal ook worden vermeld in het ontvangstbewijs van de facturering voor uw reservering.

 Informatie over Betaalmethode

U machtigt Desima Betalingen om uw betaalmethode informatie op te slaan en te bedragen in rekening te brengen via uw betaalmethode zoals geschetst in deze Betaling Voowaarden. Als de accountgegevens van uw betaalmethode wijzigen (bijv. Rekeningnummer, banknummer, vervaldatum), kunnen we die informatie verkrijgen van onze financiële diensten partner of uw bank en uw betalingsmethode in uw Desima account updaten.

 Gedragingen van de gebruiker

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de naleving van elke en alle wetten, regels, voorschriften, en fiscale verplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Betaling Diensten. In verband met het gebruik van de Betaling Diensten, mag u niet en gaat u ermee akkoord dat u niet:

inbreuk maakt op de lokale, provinciale, nationale of andere wet- of regelgeving, of een bevel van een rechtbank;

gebruik maakt van de Betaling Diensten voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk door deze betalingen voorwaarden is toegestaan;

gebruik maken van de Betaling Diensten voor het verzenden, distribueren, posten en indienen van enige informatie met betrekking tot een andere persoon of entiteit, inclusief zonder beperking, foto's van anderen zonder hun toestemming, persoonlijke contactgegevens of credit, debet-, telefoonkaart of rekeningnummers;

registreren van elke betaalmethode met uw Desima account die niet van u is of waarvan u geen toestemming heeft om deze te gebruiken;

plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of doorgeven van Content die: (i) een patent, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij schendt, verduistert of in strijd handelt met; (ii) in strijd is met, of aanzet tot gedrag dat in strijd zou zijn met alle van toepassing zijnde wetten of regelgeving of zou leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, bedriegend of misleidend is (rechtstreeks of door nalatigheid of door het uitblijven van het bijwerken van informatie); (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is; (v) bevordert discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schadelijk is voor een individu of groep; (vi) is gewelddadig of bedreigend of promoot geweld of acties die voor elk ander persoon bedreigend zijn; of (vii) promoot illegale of schadelijke activiteiten of stoffen;

trachten te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van elk Desima systeem of netwerk of inbreken op de beveiliging of authenticatie maatregelen;

te voorkomen, te omzeilen, te verwijderen, uit te schakelen, aan te tasten, te decoderen, of anderszins te omzeilen van eventuele technologische maatregelen van Desima of van een van de providers van Desima of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) die de Betaling Diensten beschermen;

vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of nieuwsgroep, of op enigerlei wijze gebruik te maken van de Betaling Diensten om veranderde, misleidende of onjuiste-source identificerende informatie te sturen;

proberen te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of reverse engineer iets van de software die wordt gebruikt om de Betaling Diensten te verschaffen;

verdedigen, aan te moedigen, of een derde partij te helpen bij elk van het voorgaande te doen.

Desima heeft het recht schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en te vervolgen in de ruimste zin van de wet. Bovendien, en zoals in deze Betaling Voorwaarden uiteengezet, kan Desima een reeks acties tegen u nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verwijderen of ontoegankelijk maken van uw Desima account en van eventuele voor u toegankelijke betaling diensten, voor een overtreding van deze sectie 12 of van deze Betaling Voorwaarden.


 Privacy

U stemt ermee in dat Desima's privacybeleid (die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt) de inning door Desima Betalingen leidt alsmede het verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

 Intellectueel eigendomsrecht en kennisgeving van de rechten

De Betaling Diensten worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten van de Nederland en andere landen. U erkent en stemt ermee in dat de Betaling Diensten, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Desima, Desima Betalingen en haar licentiehouders. U zal een auteursrecht, handelsmerk, service merk of andere eigendomsrechten mededelingen opgenomen in of bij de Betaling Diensten niet verwijderen, wijzigen of  verdoezelen. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere aanduidingen van eigendom van Desima of Desima Betalingen gebruikt op of in verband met de Betaling Diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Desima of Desima Betalingen in Nederland en het buitenland. Handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen en andere aanduidingen van eigendom of gebruikt van derden op of in verband met de Betaling Diensten worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Als verhuurder, huurder, of lid, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de extra Voorwaarden, richtlijnen en het beleid dat van toepassing is op uw gebruik van de Betaling Diensten, met inbegrip van Desima's Handelsmerk & ​​Merken Richtlijnen (die van tot tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt).

 Extra producten en Voorwaarden

Bepaalde Betaling Diensten of nieuwe of andere producten en diensten aangeboden door Desima Betalingen kunnen van tijd tot tijd verschillende voorwaarden en condities plaatsen of van u verwachten akkoord te gaan met en te accepteren van extra voorwaarden en condities. Als extra voorwaarden nodig zijn voor elke Betaling Dienst of ander product of dienst, zal Desima Betalingen u deze aanvullende voorwaarden verstrekken op het moment dat de Betaling Dienst of ander product of dienst wordt aangeboden of ter beschikking gesteld is aan u. Als er een conflict is tussen deze betaling voorwaarden en de voorwaarden en condities van een bepaalde betaling dienst of een ander product of dienst, dan zullen de laatstgenoemde voorwaarden voorrang krijgen met betrekking tot uw gebruik van of de toegang tot die Betaling Dienst of ander product of dienst.

 Feedback

Wij verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Betaling Diensten door te geven ("feedback"). U kunt feedback geven via e-mail, via de rubriek 'Contact' van de Desima Site en Applicatie, of via de manier beschreven in sectie 34, “Contact Desima Betalingen” hieronder. U erkent en aanvaardt dat alle feedback die u geeft de enige en exclusieve eigendom van Desima en/of Desima Betalingen zal worden en u hierbij onherroepelijk akkoord gaat met al uw rechten, uw titels en belangen in en op alle feedback, inclusief en zonder beperking alle wereldwijde octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, morele en andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten daarin toe te wijzen aan Desima en Desima Betalingen, en doet u afstand van eventuele morele rechten die u kan hebben in een dergelijke feedback. Op verzoek en op kosten van Desima en Desima Betalingen, zal u documenten aanleveren en onderneemt u zulke acties, die Desima of Desima Betalingen redelijkerwijs kan verzoeken, om Desima of Desima Betalingen te helpen, te verwerven, en te perfectioneren van haar intellectuele eigendomsrechten en andere juridische beschermingen voor de feedback.

 Beperking van Accounts

We kunnen, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment besluiten om de toegang te beperken tot uw Desima account en alle bijbehorende Betaling Diensten.

 Disclaimers

Als u kiest om DE betaling diensten te gebruiken, doet u dit op eigen risico. U erkent en aanvaardt dat Desima betalingen betaling diensten beschikbaar stelt aan u onderhevig aan uw wettelijke rechten, maar ANDERS "AlS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, zowel expliciet of impliciet, BEHALVE ALS dit UITDRUKKELIJK IN DEZE betaling VOORWAARDEN is vermeld. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, wijst Desima betalingen uitdrukkelijk iedere GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, ONGESTOORDE OF NIET-INBREUKMAKENDHEID EN ALLE GARANTIE ALS GEVOLG VAN TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK af. Desima betalingen GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE betaling DIENSTEN AAN UW eisen voldoen of het niet beschikbaar zijn op een ononderbroken, ongestoorde, veilige, OF FOUTLOze BASIS. Desima betalingen GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT van de betaling diensten.

Geen advies of informatie, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN Desima betalingen of via de site, applicatie, diensten of COLLECTIeVE content, ZAL EEN GARANTIE creëren die NIET uitdrukkelijk hierin is vermeld.

ONDANKS Desima betalingen’s BENOEMING als de beperkte incasso AGENT van de verhuurders IN DE ZIN VAN het accepteren van betalingen van huurders namens de verhuurders, wijst Desima betalingen UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR het doen of nalaten van alle huurders of andere derde partij. Desima betalingen heeft geen enkele plichten  of verplichtingen als agent voor elke verhuurder behalve VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IN DEZE betaling voorwaarden bepaald en aanvullende plichten of verplichtingen ZOALS BIJ WET kan worden opgelegd WORDEN hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 Beperking van aansprakelijkheid

U erkent en aanvaardt dat, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, HET VOLLEDIGE RISICO ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE betaling diensten bij u blijft. ALS u toestaat of autoriseert dat andere personen UW Desima ACCOUNT op enigerlei wijze gebruiken, bent u verantwoordelijk voor de de acties die deze persoon onderneemt. NOCH Desima noch enige andere partij betrokken bij het ter beschikking stellen van betaling DIENSTEN zal AANSPRAKELIJK zijn VOOR incidentele, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF HET VERLIES VAN GOODWILL, SERVICE ONDERBREKING, COMPUTER SCHADE OF systeemuitval OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF VOOR personen- of letselschade of emotionele nood voortkomend ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE betaling VOORWAARDEN, van HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN van DE betaling diesten, VAN elke cOMMUNICATIE, interacties of vergaderingen met andere gebruikers van de site, applicatie of diensten of andere personen met wie u een wisselwerking aangaat ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE betaling diensten, of OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN OF Desima OP DE HOOGTE is VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL HIERIN WORDT GEVONDEN en niet het wezenlijke doel heeft bereikt.

Behalve voor onze verplichting van het betalen van BEDRAGEN aan de VAN TOEPASSING zijnde verhuurders in overeenstemming met deze betaling voorwaarden, IN GEEN GEVAL ZAL Desima De totale aansprakelijkheid ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE betaling VOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE betaling diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN gebruiken van DE betaling diensten, de bedragen overschrijden die u HEefT BETAALD of verschuldigd bent voor boekingen via het Desima platvorm ALS EEN huurder IN DE Twee (2) MAANDEN VOOR DE GEBEURTENIS die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, of indien u een verhuurder bent, de bedragen die DOOR Desima betalingen aan u zijn uitbetaald in de twee (2) MAANDEN VOOR DE gebeurtenis die tot de AANSPRAKELIJKHEID heeft geleid OF honderd euro (EUR € 100), indien geen dergelijke betalingen,ZOALS VAN TOEPASSING, zijn gedaan. De beperkingen van SCHADE zoals hierBOVEN VERMELD zijn wezenlijke onderdelen van de BASIS VAN DE overeenkomst TUSSEN Desima EN U. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADES niet toe, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING is.

 Schadeloosstelling

 U stemt ermee in Desima en de aan haar gelieerden en dochterondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten, vrij te laten, te verdedigen, schadeloos te stellen, en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, waaronder, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw toegang tot of het gebruik van de betaling diensten, of uw overtreding van deze betaling voorwaarden; of (ii) uw opbouw of gebruik van alle Desima Reiscredits.

 Volledige overeenkomst

Behalve zoals ze kunnen worden aangevuld met een document waarnaar hierin wordt verwezen of opgenomen of door extra Desima beleid, richtlijnen, standaarden, of voorwaarden voor een specifiek product, functie, dienst of aanbieding, vormen deze Betaling Voorwaarden de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen Desima Betalingen en u met betrekking tot de Betaling Diensten, en deze voorwaarden krijgen voorrang op en vervangen alle en alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Desima Betalingen en u met betrekking tot de Betaling Diensten.

 Beëindiging

Beëindiging uit eigen beweging

U kunt deze Betaling Voorwaarden beëindigen op elk gewenst moment door de procedures te volgen die uiteengezet zijn in de Desima Voorwaarden. Het beëindigen van deze Betaling Voorwaarden zal ook dienen als kennisgeving uw Desima Account te annuleren op grond van de Desima Voorwaarden. Als u uw Desima account als verhuurder wilt annuleren, dan zal Desima Betalingen uw huurders voorzien van een volledige terugbetaling. Als u uw Desima account als een huurder wilt annuleren, dan zal Desima Betalingen een restitutie voor elke bevestigde boeking initiëren op basis van de voorwaarden van de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.

Zonder beperking van onze rechten hieronder aangegeven, kan Desima Betalingen deze Betaling Voorwaarden op elk moment beëindigen door u hier uiterlijk 30 dagen van tevoren, via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres, op de hoogte te stellen.

Beëindiging wegens schending, schorsing en andere maatregelen

Desima kan onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving deze betaling voorwaarden beëindigen, uw toegang tot de betaling diensten of het gebruik hiervan opschorten, of uw Desima account tijdelijk of permanent blokkeren als (i) u heeft deze betaling voorwaarden geschonden, inclusief maar niet beperkt tot een schending van uw garanties beschreven in deze Voorwaarden of schending van de voorziening onder Sectie 13 beschreven “Gedrag van huurder”, (ii) u heeft onnauwkeurige, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, (iii) u heeft de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden geschonden, of (iv) Desima Betalingen gelooft in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid of eigendommen van andere leden, Desima, Desima Betalingen of derden te beschermen, voor de preventie van fraude, risicobeoordeling, de veiligheid of voor onderzoek doeleinden.

In geval van niet-materiële schendingen en waar van toepassing, krijgt u bericht van een maatregel door Desima Betalingen en een mogelijkheid om de kwestie naar ​​redelijke tevredenheid van Desima Betalingen op te lossen.

Als u een verhuurder bent en we beëindigen deze Betaling Voorwaarden, beperken uw gebruik of toegang tot de Betaling Diensten, of tijdelijk of permanent uw Desima account blokkeren, (i) dan zullen we uw huurders volledig terugbetalen van enkele of alle bevestigde boekingen, ongeacht de reeds bestaande annuleringsvoorwaarden, en (ii) u zult geen recht hebben op wat voor schadevergoeding dan ook voor bevestigde boekingen die werden geannuleerd.

Consequenties

Als uw toegang tot of het gebruik van de Betaling Diensten is beperkt of uw Desima account is geschorst of deze Betaling Voowaarden zijn door ons beëindigd, mag u niet een nieuwe Desima account registreren of proberen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Betaling Diensten via andere Desima accounts.

Overleving

Als u of Desima deze Betaling Voorwaarden beëindigd, de bepalingen van deze Betaling Voorwaarden die redelijkerwijs de beëindiging van deze Betaling Voorwaarden dienen te overleven blijven van kracht.

 Toewijzing

U mag deze Betaling Voorwaarden niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Desima Betalingen. Elke poging door u deze Betaling Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen, zonder een dergelijke toestemming, zal nihil effect hebben of van geen waarde zijn. Desima Betalingen kan deze Betaling Voorwaarden toewijzen of overdragen, naar eigen goeddunken, zonder enige beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze Betaling Voorwaarden bindend zijn voor en ten behoeve zijn van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen of andere mededelingen toegestaan ​​of hieronder vereist, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze Betaling Voorwaarden, zullen schriftelijk zijn en gegeven worden door Desima Betalingen (i) via een e-mail (in elk geval aan het adres dat u doorgegeven heeft) of (ii) door het plaatsen op de Desima site of via de applicatie. Voor mededelingen via een e-mail, zal de datum van ontvangst de datum waarop de kennisgeving is verzonden worden beschouwd.

 Contract entiteit Desima Betalingen

In het algemeen zal de Desima Betalingen entiteit met wie u de overeenkomst in het kader van de Betaling Diensten heeft worden bepaald voor elke betaling of uitbetaling op basis van het rechtsgebied waarin de desbetreffende Betaalmethode of Uitbetaling methode werd uitgegeven. De jurisdicties en de bijbehorende Desima Betalingen overeenkomst entiteit worden hieronder uiteengezet:

Jurisdictie Locale Contracting Entiteit

Europa           Desima Betalingen

 Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Betaling Voorwaarden en uw gebruik van de Betaling Diensten zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming te zijn met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met wettelijke conflict bepalingen. U en wij zijn het eens met de persoonlijke jurisdictie van het gerechtshof in Nederland met als locatie Leeuwarden voor alle acties waarvoor de partijen het recht behouden om een gerechtelijke uitspraak of een andere billijk herstel te zoeken in een bevoegde rechtbank om de werkelijke of de dreigende inbreuk, verduistering of schending van auteursrechten van een partij, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere rechten van intellectuele eigendom te voorkomen.

 Algemeen

Het falen van Desima Betalingen om een recht of bepaling van deze Betaling Voorwaarden af te dwingen zal geen opheffing zijn van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De opheffing van zo'n recht of bepaling is alleen van kracht indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Desima Betalingen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Betaling Voorwaarden, zal de uitoefening door een partij van een van haar rechtsmiddelen onder deze Betaling Voorwaarden zal geen vooroordeel zijn voor andere rechtsmiddelen uit hoofde van deze Betaling Voorwaarden of anderszins. Als om welke reden dan ook een rechter of een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Betaling Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar vindt, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan ​​en de overige bepalingen van deze Betaling Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

 Begunstiging van derden

Deze Betaling Voorwaarden sluiten uit en zijn niet bedoeld om enige rechten of rechtsmiddelen te verlenen aan andere personen dan de partijen. Niettegenstaande het voorgaande, de partijen zijn het erover eens dat de betaalkaart netwerken zijn van derden partij begunstigden van deze Betaling Voorwaarden ten behoeve van de handhaving van bepalingen met betrekking tot betalingen, maar dat hun toestemming of overeenkomst niet nodig is voor eventuele wijzigingen of aanpassingen aan deze Betaling Voorwaarden.

 Contact met Desima Betalingen

Als u vragen hebt over deze Betaling Voorwaarden, neem dan contact op Desima Betalingen. Deze Betaling Voorwaarden zijn beschikbaar voor u om te bekijken op elk gewenst moment op www.Desima.nl/voorwaarden/betaling_voorwaarden. Desima Betalingen zal een kopie van deze Betaling Voorwaarden ter beschikking stellen op verzoek.

 Contactinformatie

Desima Betalingen Nederland
Heechhiem 16
9084 BA Goutum
Nederland

BTW nummer: BTW: NL102215352B01
KvK nummer: 01112210

betalingvoorwaarden@Desima.nl